Automatické kotle na pelety

je moderní způsob vytápění a velmi účinný a ekologický druh vytápění. Jestliže ještě před několika lety ničilo ovzduší kouř z uhelných kotlů, tak dnes je to velmi čisté vytápění. Základem všeho je účinnost kotle, která oproti klasickému kotli, který má cca 55% účinnost, dosahuje účinnosti okolo 90 %.
Tuto účinnost dosáhne díky vestavěnému výměníku, přísunu kyslíku ventilátorem, provzdušňováním otáčecím hořákem a hlavně regulací, která natápí s předstihem a v tzv. temperovacím režimu.
Moderní kotle používají systém kontinuálního přívodu paliva do ohniště. Ve většině případů se jedná o dopravu pomocí šnekových dopravníků a pomocí otočného válcového roštu.

Automatická doprava paliva do kotle zajišťuje stabilitu spalovacího procesu, stabilitu požadovaného výkonu, vysokou účinnost spalování, nízkou produkci škodlivin a komfort pro uživatele.

V nedávné době vstoupila v platnost velmi důležitá norma o účinnosti a emisích. Ta určuje, které typy kotlů budou moct být v budoucnosti používané. Norma především tlačí na ekologii a omezení vzniku emisí.

Velice důležitá je řídicí jednotka, která všechny systémy koordinuje a zajišťuje komunikaci kotle s uživatelem.

Ukázka realizací:

Osvědčení

Profesní kvalifikace - Instalatér solárních termických soustav

Sledujte nás
Rychlý kontakt
  • Lubomír Klvaň
  • Dvořišťská 1534
  • Praha 9 Kyje, 198 00
  • tel: +420 702 990 233
  • ktherm@seznam.cz
  • IČO 64075842