Solární systémy

Solární ohřev vody je další možností, jak lze ušetřit náklady. Solární kolektory jsou montovány zpravidla na střechu se sklonem 45° a orientací na jižní stranu. Mírný odklon od jihu nemá podstatnější vliv na výkon kolektorů.
Přes kolektory protéká nemrznoucí kapalina, která se ohřívá a pomocí čerpadla proudí přes topného hada do zásobníku a tam ohřívá vodu. Malé zásobníky (do cca 300 litrů) mohou sloužit pouze k ohřevu vody na umývání. Zásobníky o objemu větším než 300 litrů se využívají i na přitápění.

Jaké druhy solárních kolektorů existují?

Solární kolektory se dělí:

 • plastové absorbéry – vhodné pro sezónní ohřev vody u bazénů,
 • ploché (deskové) kolektory,
 • ploché vakuové kolektory,
 • vakuové trubicové,
 • teplovzdušné kolektory.


Samostatnou kapitolou v solárních systémech je systém zapojení Drain Back. Tento systém je napuštěn pouze vodou. Pokud systém nepracuje, voda z kolektorů steče do nádržky o objemu cca 8 litrů, která je umístěna v technické místnosti. Voda tedy nemůže zamrznout. Systém zapojení Drain Back je levnější i jednodušší na montáž.

Všechny tyto solární systémy mají své výhody i nevýhody a je nutné vždy zvážit a zhodnotit konkrétní situaci na dané stavbě.


Ukázka realizací:

Osvědčení

Profesní kvalifikace - Instalatér solárních termických soustav

Sledujte nás
Rychlý kontakt
 • Lubomír Klvaň
 • Dvořišťská 1534
 • Praha 9 Kyje, 198 00
 • tel: +420 702 990 233
 • ktherm@seznam.cz
 • IČO 64075842