Ktherm

Dodáváme a montujeme:

Udělejte svůj domov energeticky efektivnější

Solární systémy

Solární ohřev vody je další možností, jak lze ušetřit náklady. Solární kolektory jsou montovány zpravidla na střechu se sklonem 45° a orientací na jižní stranu. Mírný odklon od jihu nemá podstatnější vliv na výkon kolektorů.

Přes kolektory protéká nemrznoucí kapalina, která se ohřívá a pomocí čerpadla proudí přes topného hada do zásobníku a tam ohřívá vodu. Malé zásobníky (do cca 300 litrů) mohou sloužit pouze k ohřevu vody na umývání. Zásobníky o objemu větším než 300 litrů se využívají i na přitápění.

Jaké druhy solárních kolektorů existují?

  • plastové absorbéry – vhodné pro sezónní ohřev vody u bazénů
  • ploché (deskové) kolektory
  • ploché vakuové kolektory
  • vakuové trubicové
  • teplovzdušné kolektory

Samostatnou kapitolou v solárních systémech je systém zapojení Drain Back. Tento systém je napuštěn pouze vodou. Pokud systém nepracuje, voda z kolektorů steče do nádržky o objemu cca 8 litrů, která je umístěna v technické místnosti. Voda tedy nemůže zamrznout. Systém zapojení Drain Back je levnější i jednodušší na montáž. Všechny tyto solární systémy mají své výhody i nevýhody a je nutné vždy zvážit a zhodnotit konkrétní situaci na dané stavbě.

Údržba a servis solárních systémů

Životnost nemrznoucí kapaliny, která cirkuluje kolektory a předává teplo, je ovlivněna několika faktory. Je však nutné celý systém propláchnout a tuto kapalinu vyměnit.

Proč si vybrat nás?