Ktherm

Dodáváme a montujeme:

Udělejte svůj domov energeticky efektivnější

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo pracuje v podstatě ve čtyřech fázích:
odpařování -> komprese -> kondenzace -> expanze

V uzavřeném okruhu tepelného čerpadla cirkuluje chladivo (chladící kapalina) a to nejprve v kapalném stavu. Tato chladící kapalina má velmi nízký bod varu. Okolní teplota je vyšší než bod varu chladiva. Tím dochází k předání tepla z okolního prostředí do chladiva a to se začíná odpařovat.

Kompresor nasává páry z chladiva a stlačuje je. Páry potom předávají v kondenzátoru teplo - většinou do vody na vytápění. Voda ve vytápění je nižší než teplota par chladiva a proto může dojít k předání tepla na vytápění.

V expanzním ventilu potom páry chladiva ztrácí teplotu a tlak a ty se opět mění v kapalinu. Kapalné chladivo potom cirkuluje do výparníku a zde může opět odebírat teplo z okolního prostředí. Celý proces je neustále opakuje. Tepelné čerpadlo dokáže vyrobit až ¾ potřebné spotřeby energie z okolního prostředí.

VZDUCH / VODA

nejvhodnější pro naše klimatické podmínky.

ZEMĚ / VODA

k tomuto typu se využívá plošný kolektor nebo hloubkový zemní vrt.

VODA / VODA

náročná legislativa a přístup k tekoucí vodě.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tento systém má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše. Při použití tohoto typu odpadají zemní práce spojené s případem zemního tepelného čerpadla a i pořizovací náklady budou obvykle o něco nižší.

Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla vzduch/voda většinou provozována v bivalentím provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -3°C až -5°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně.

U některých tepelných čerpadel s frekvenčně řízenými kompresory, si tepelné čerpadlo zachovává svůj výkon i pří nízkých venkovních teplotách. Je to ale kompenzováno výrazně zvýšeným elektrickým příkonem.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď ze dvou jednotek a to venkovní a vnitřní, nebo z kompaktního provedení, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku, nebo uvnitř objektu. V případě děleného provedení (někdy se mu říká „split“) venkovní část nasává okolní vzduch a je většinou umístěna vedle domu nebo na střeše, vnitřní zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému.

U tohoto typu je nutné propojit jednotku vhodným vzduchotechnickým potrubím přes obvodovou zeď s vnějším prostředím k zajištění přívodu a odvodu využívaného venkovního vzduchu. Množství protékaného vzduchu činí řádově tisíce m3/h.

Proč si vybrat nás?